Treston Customer industries Education

Utbildning

Funktionella möbler gör undervisningen roligare

I skolor och andra studiemiljöer gör ergonomiska och funktionella möbler att elever, studenter och lärare kan fokusera på att lära sig. Treston har lösningar för utbildningssektorn som är särskilt utformade för olika läromiljöer och utbildningsmetoder. Vi är aktiva inom Active Learning Alliance, som verkar i Finland och skapades för att möta de utmaningar som digitaliseringen innebär för läromiljöerna.

Digitala enheter används flitigt i klassrummen, och stora skärmar behöver dagligen flyttas från en plats till en annan. Trestons skärmhållare är en funktionell lösning i dessa lokaler. Så med våra laddningsskåp får elever och studenter möjlighet att på ett tryggt sätt förvara och ladda olika enheter under dagen.

Treston har också många olika lösningar för skolverkstäder. Arbetsbord med elektrisk höjdjustering kan snabbt och enkelt anpassas efter användarens behov, system för smådelsförvaring håller ordning och reda medan skåp skyddar mot smuts och damm. Låsbara möbler kan användas för trygg förvaring av dyra och viktiga föremål i lokaler som många har tillträde till.

Våra partner:
Aalto-universitetet

Vänta, produktinformation laddas…