Treston lean, lean solutions

Effektiv produktion med LEAN

Ladda ner LEAN e-boken och se hur Treston kan hjälpa dig till den perfekta produktionsprocessen

Inom tillverkningsindustrin strävar företagen efter att tillverka produkter som kunderna efterfrågar och att leverera dem just då de behövs – allt så snabbt, kostnadseffektivt och med så låg resursförbrukning som möjligt. Företagen vill också undvika att binda upp kapital i mellanlagring.

Enligt LEAN-filosofin och 5S-metoden ska tillverkningsprocessen baseras på bästa möjliga organisation av verktyg, materialflöde och personal samtidigt som man undviker spill och onödigt arbete samt minimerar uppstartstiden. Målet är att hela tiden förbättra flytet i arbetsprocesserna genom att ta tillvara synpunkterna från dem som utför det faktiska arbetet.

LEAN är smart tillverkning som ger högre produktivitet och bättre resultat

Att utforma tillverkningsprocesser och sammanhörande arbetsstationer enligt LEAN-filosofin medför många fördelar för företaget och de anställda.

  • Verktygen tappas inte bort
  • arbetet går lättare och snabbare
  • arbetsplatsen blir tryggare
  • trivseln på jobbet ökar, ledtiderna blir kortare
  • kostnaderna minskar på grund av mindre spill
  • produktiviteten ökar och produktionsvolymerna stiger

Trestons modulära och ergonomiska arbetsstations- och materialflödeslösningar är utformade för tillverkningsmiljöer som har behov av att optimera sina processer. Våra produkter, som enkelt kan anpassas med tillbehör, stöder LEAN-konceptet och möjliggör planering och implementering av optimala processer. Trestons produkter beaktar också såväl de enskilda anställdas behov som företagets föränderliga behov, till exempel i form av små tillverkningssatser och seriebyten.

Ladda ner LEAN e-boken och se hur Treston kan hjälpa dig till den perfekta produktionsprocessen Ladda ner e-boken om LEAN
Vänta, produktinformation laddas…