Sport Conrad - Customer Story

Kundberättelse

Sport Conrad har framgångsrikt optimerat sin lagerverksamhet med Treston

Vintersäsongen är en högsäsong för tyska Sport Conrad. Beställningar, returer och leveranser av ett brett utbud av sportutrustning och kläder måste behandlas, förberedas och skickas från återförsäljarens lager som ligger i bayern, Alperna. I år genomförde Sport Conrad, i samarbete med Treston, ett logistikprojekt medan verksamheten var i full gång, för att uppnå högre effektivitet i alla led i processkedjan och för att ge medarbetarna en ergonomisk arbetsmiljö.

Logistiknav behövde effektiviseras och ergonomin förbättras

Det familjeägda företaget Sport Conrad har varit känt i över 120 år för högkvalitativa bergsklättringsprodukter och rådgivningsexpertis. För att möta den stora efterfrågan på skid- och snowboardutrustning, särskilt under vintermånaderna, behöver företaget inte bara omfattande expertis utan också effektiva bakgrundsprocesser.


Logistikcentret är navet för tillverkaren av sportprodukter. Härifrån skickas alla beställningar från onlinebutiken och produkterna transporteras flera gånger om dagen mellan lagret och de tre Sport Conrad-butikerna.

Fram till nyligen gick de anställda på det cirka 3 500 kvadratmeter stora lagret en sträcka på 25 till 30 km dagligen som en del av orderplockningsprocessen. Dessutom var de enskilda arbetsplatserna inte ergonomiskt anpassade till de anställdas behov. För att optimera effektiviteten och ergonomin på lagret byggde Sport Conrad ut och automatiserade det befintliga logistikcentret på kort tid. För detta strategiska drag ingick företaget två viktiga samarbeten: Ett med Kardex, en leverantör av intralogistiklösningar för automatiserade lager-, provisionerings- och materialflödessystem, för att automatisera lagret och förkorta de anställdas vägar i hallarna.

Dessutom behövde de nu automatiserade processerna anslutas till de enskilda arbetsstationerna vid godsmottagnings- och returområdena. Det var här Treston kom in i bilden: för att ansluta arbetsstationerna till de nya automatiserade transportteknikerna krävdes standardprodukter i kombination med skräddarsydda lösningar.

Sport Conrad x Treston - Customer Story

Christian Vogel, projektledare och ergonomiexpert på Treston, berättar: "Projektet var utmanande på ett bra sätt. Till exempel var vi tvungna att ta fram en effektiv lösning för skräddarsydda fallskärmar för textilleverans till de olika filialerna och funktionellt ansluta leveransborden till transportbandstekniken."

Fokus på medarbetarnas behov har en positiv inverkan på den totala effektiviteten 

Hos Sport Conrad utförs de flesta uppgifter stående när det gäller godsmottagning och returer. Dessutom flyttas ofta större och tyngre gods hit. Det är just därför familjeföretaget ville underlätta arbetsprocesserna med de individuellt anpassningsbara och ergonomiska  TP-arbetsborden. Dessa kan justeras i höjdled, vilket uppfyller varje anställds specifika behov och på så sätt hjälper till att förebygga muskuloskeletala besvär och trötthet. Samtidigt minskar handläggningstiden för varje processteg, samtidigt som teamets motivation ökar. Två effekter som har en positiv inverkan på den totala effektiviteten.


Ett perfekt komplement till de modulära arbetsstationerna var de ergonomiska golvmattorna från Treston, som också har tagits emot väl i Sport Conrad-lagret. Dessa mattor stöder stående arbetsprocesser och hjälper till att förhindra trötthet. 

En annan fördel med arbetsstationernas anpassningsförmåga är att de inte bara uppfyller de anställdas krav utan också kan anpassas till ständigt föränderliga arbetsprocesser.

Genomloppstiden minskade från tre veckor till två dagar

Ursprungligen var syftet med projektet att optimera varumottagningsområdet i lagret. Det stod dock snabbt klart att en utvidgning av projektet till att även omfatta plock- och returområdena var nödvändig. Efter ombyggnaden finns nu en Treston-produkt i varje del av hela arbetsflödet, vilket ger mer effektivitet till respektive processteg. Thomas Janker, inköpschef på Sport Conrad, är nöjd. "Vi såg snabbt att användningen av individuellt anpassningsbara lösningar ger en betydande ökning av effektiviteten. Tack vare den perfekta utformningen av borden och tillhörande tillbehör har genomloppstiden vid godsmottagningen minskat från tre veckor till två dagar."

Genomloppstiden vid godsmottagning har minskat från tre veckor till två dagar.

Kundanpassad integration av arbetsstationer till automatiserade lösningar

Sport Conrad - Customer Story
Den exakta integrationen av de nya arbetsstationerna med de automatiserade lösningarna i lagret påskyndar arbetsprocesserna märkbart. För att uppnå detta mål anpassades leveransborden flexibelt till förhållandena i lagret för transportbandstekniken och IT-pelarna. Installationen skräddarsyddes för att flexibelt kunna anslutas till de automatiserade lösningarna. LCD- och skrivarkolonner var också exakt anslutna till karusellportarna i bilbutikerna.

En annan uppgift som Treston designade en skräddarsydd lösning för var fallrännor för textilier, som också var anslutna till arbetsstationerna. Den skräddarsydda lösningen gör det möjligt att skicka paket till de tre filialerna smidigt och utan trängsel, eftersom produkttiderna mellan de enskilda processtegen minimeras avsevärt.

 

 

Framgångsrik lageroptimering under pågående verksamhet

Ett företag som Sport Conrad kan inte låta kunderna vänta på sina beställningar på grund av lageromstruktureringar. Därför genomfördes projektet under pågående drift. Installationen av Trestons produkter följde en nära och kontinuerlig samordning mellan kunden och projektledaren.

Det faktum att installationen skedde under pågående drift medförde ytterligare en stor fördel. Det möjliggjorde en direkt diagnos av var integreringen av ytterligare element var förnuftig.

"Tack vare Trestons flexibilitet kunde vi slutföra hela renoveringen av lagret på tre månader – och det under pågående drift", sammanfattar Thomas Janker.

Christian Vogel avslutar: "För att hitta den bästa möjliga lösningen för våra kunder håller vi alltid ett öga på befintliga krav samt kostnads-nyttofaktorn. Vi kan svara på hinder som uppstår under och efter installationsfasen med våra mångsidiga och anpassningsbara produkter och alltid uppnå ett framgångsrikt resultat. Vi ser med stolthet tillbaka på vårt samarbete med Sport Conrad, som är ett bra exempel på hur vi integrerar våra standardprodukter, men också de skräddarsydda lösningar vi kan erbjuda våra kunder."

En video med kundens framgångshistoria finns på tyska med automatisk undertext på engelska

Vänta, produktinformation laddas…