Deltacab customer story

Kundberättelse

Deltacab vänder sig till Treston för att omvandla arbetsytor för optimal prestanda

Deltacab, en ledande kabelverkstad för olika branscher, har nyligen moderniserat sin produktionsanläggning med arbetsstationer från Treston, vilket markerar ett betydande steg i produktivitet och nöjda medarbetare. Tristan Bonnier, produktionschef på Deltacab, delar med sig av insikter om beslutsprocessen och den positiva påverkan på deras verksamhet.

Sammanhang och utmaningar

Deltacab grundades 1993 och har vuxit fram som en välkänd ledningsverkstad som vänder sig till olika branscher (järnväg, fritid, medicin, etc.). Företaget är specialiserat på anpassad kabelmontering och upplevde en betydande tillväxt, vilket ledde till att dess anläggningar byggdes ut 2023. Deltacab, som nu består av 20 kabelmontörer, uppstod behov av ytterligare arbetsstationer under expansionen, vilket fick Deltacab att söka ergonomiska och standardiserade lösningar.

– Tidigare tänkte vi inte alls på ergonomin, utan arbetsstationerna var ganska handgjorda. Nu behövde vi mer ergonomiska och standardiserade arbetsstationer, utrustade med kringutrustning runt arbetsstationen. Modulariteten är mycket praktisk eftersom vi helt enkelt kan anpassa den efter den person som arbetar med den." - Tristan Bonnier - Produktionschef

Deltacab customer story - TP workstations


Välja Treston via 3D-konfiguratorn online

Den första kontakten med Treston togs online. Även om Tristan Bonnier inte var särskilt bekant med varumärket vid den tiden, drogs han omedelbart till den intuitiva 3D-konfiguratorn, som finns tillgänglig på Trestons webbplats. Den ständigt utvecklande plattformen gav honom möjlighet att visualisera och anpassa skräddarsydda arbetsstationer som var perfekt anpassade till företagets specifika behov.

Konfiguratorn är mycket användarvänlig, vilket gör att vi snabbt kan designa arbetsstationer som uppfyller våra krav.

Samarbetsstrategi och beslutsfattande

Efter online-interaktionen initierade Romain Leroy, Trestons försäljningschef, ett möte för att förfina Deltacabs behov och diskutera utrustningskonfigurationer. Romain förstod snabbt kraven och föreslog arbetsstationer som var anpassade till företagets miljö och verksamhet. Samarbetet ledde till valet av Treston TP-arbetsstationer, där Deltacab valde 98 % av de föreslagna lösningarna.

Deltacab customer story - TP workstation

Möjligheten att anpassa varje arbetsstation efter individuella behov var en nyckelfaktor i vårt beslut.

Förbättrad ergonomi och medarbetarnöjdhet

Deltacabs beslut att uppgradera arbetsstationerna motiverades av en önskan att förbättra arbetsförhållandena i kabelmonteringsprocessen, vilket innebär betydande manuellt arbete. De nya arbetsstationerna från Treston, utrustade med justerbara funktioner och ergonomiska tillbehör, gav märkbar komfort. "Komfortnivån är exceptionell och hela teamet är mycket nöjda med förändringen", säger Bonnier.

Även om den senaste implementeringen fortfarande är i ett tidigt skede förväntar sig Bonnier positiva resultat. Den förbättrade komforten och ergonomin som ger 12 Treston TP-arbetsstationer utrustade med BackskenaLagerbackarUtdragbar återvinningstunnaDokumenthållare och Förstoringslampa bör bidra till att förbättra de anställdas välbefinnande och påverka produktiviteten positivt.

Vi vill rikta ett stort tack till Deltacab och Tristan Bonnier för förtroendet.

Deltacab customer story

 

Vänta, produktinformation laddas…