Kansallisarkiston keskusarkisto Mikkeli

Kundberättelse

15 lastbilslaster med lådor för förvaring av Riksarkivets skatter

Riksarkivet har byggt ett nytt centralarkiv för långtidsförvaring i S:t Michel. De A0-stora utdragslådorna som levererades av Treston i samarbete med Kasten spelar en viktig roll i den nya, ändamålsenliga arkivanläggningen.

3,200 utdragslådor i A0-format

Riksarkivets nya centralarkiv i S:t Michel omfattar 70 hyllkilometer arkiveringsutrymme.  Förutom traditionell hyllförvaring har man även byggt faciliteter för långtidsförvaring av kartmaterial. Lagringslösningarna utformades och levererades av Kasten, en långvarig partner till Treston. Trestons andel av leveransen inkluderade lagringslösningar för kartarkivet.

Treston laatikostot Kansallisarkiston keskusarkistossa

Den bästa lösningen för att på ett platsbesparande sätt få fram behövlig förvaringskapacitet för kartarkivet var en lösning med hurtshyllor. Rader av hurtshyllor byggdes upp i det 400 m2 stora kartarkivet – var och en bestående av 4x32 Treston-tillverkade utdragslådor i A0-format (1 189 x 841 mm) placerade ovanpå varandra upp till en höjd av drygt två meter. ”När vi bygger upp den här typen av lagringslösningar för långtidsförvaring där materialet sällan behöver kommas åt, så utnyttjar vi alltid utrymmets höjd så mycket som möjligt för att optimera lagringskostnaderna”, säger Tiina Myllymaa, kundansvarig på Kasten.

För just det här projektet levererades totalt 3 200 utdragslådor i A0-format. Så många stora lådor motsvarar hela 15 lastbilslaster. ”I sådana massiva projekt är det oerhört viktigt med kontinuerligt samarbete i allt från kommunikation av kundbehov till design, prototypfas, tillverkning, leverans och installation, från slutkund till Kasten till Treston – och i det här projektet har samarbetet fungerat smidigt hela vägen”, säger Myllymaa.
.

Trestons stabila, hållbara och tättslutande lådor med plana bottnar tillgodoser kundens behov perfekt.

Konserveringen styrde valet av förvaringslösningar

Materialet som ska överföras till det centrala arkivet i S:t Michel fanns tidigare i landsarkivet i Tavastehus och i Riksarkivets lokaler i Helsingfors. I synnerhet var de gamla lokalerna i Helsingfors i dåligt skick och en ny byggnad var den enda rationella lösningen för att kunna lagra materialet på en enda central plats. Samtidigt fanns önskemål om att även ta hänsyn till framtida arkiveringsbehov. En del av den arkivkapacitet som nu byggts är därför för tillfället outnyttjad och avsedd för framtida behov.

Treston laatikostot Kansallisarkiston keskusarkistossa

Vid sidan själva byggandet av nya, lämpliga lokaler var det i det här projektet särskilt viktigt att verkligen förstå kundens relation till de föremål som förvaras. I arkiv och museer är förvaring av föremål och material inte vanlig lagerhållning, till skillnad från t.ex. inom industrin. Föremålen kan vara tusentals år gamla och måste förvaras på rätt sätt med hänsyn till relevanta konserveringsbehov”, säger Myllymaa. I lagringslösningar för museer är det särskilt viktigt att ytorna är plana och att materialet inte utsätts för vibrationer eller drag. Man kan heller inte stapla material ovanpå varandra i samma låda, utan varje föremål måste ha ett eget utrymme. ”Trestons stabila, hållbara och tättslutande lådor med plana bottnar tillgodoser kundens behov perfekt”, säger Myllymaa.

Att förstå kundens relation till de föremål som förvaras var särskilt viktigt i det här projektet. I arkiv och museer är förvaring av föremål och material inte vanlig lagerhållning, till skillnad från t.ex. inom industrin. Föremålen kan vara tusentals år gamla och måste förvaras på rätt sätt med hänsyn till relevanta konserveringsbehov.

Trestons och Kastens samarbete

Treston och Kasten har under årens lopp genomfört flera liknande musei- och arkivprojekt tillsammans. Som exempel kan nämnas Maritimcentret Vellamo i Kotka, stadsmuseernas samlingscentraler i Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä samt Museiverkets samlingscentraler på tre olika platser i Helsingfors. Treston och kasten samarbetar i projekt där hurtsar behöver integreras i hyllösningar. Tack vare det mångåriga samarbetet har genomförandet av gemensamma projekt blivit enkelt och smidigt eftersom båda parter känner till varandras rutiner och de krav som kunderna ställer. Myllymaa lovordar den kontinuerliga produktutveckling som man bedriver i samarbete. Den har gjort det möjligt att ta fram mer användarvänliga produkter som också är lättare att transportera och installera.

Om Riksarkivet

Riksarkivet säkerställer att information som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och kan användas även av kommande generationer. Våra enastående material står till förfogande för forskare och alla som är intresserade. Riksarkivet har totalt 210 hyllkilometer arkiv, 52 miljoner digitaliserade dokument, 1,76 miljoner kartor och ritningar samt en stor samling myndighetsmaterial. Centralarkivet i S:t Michel är det nyaste av Riksarkivets verksamhetsställen. (källa https://www.arkisto.fi/)

Vänta, produktinformation laddas…