Ergonomi höjer produktiviteten och ökar trivseln på jobbet  

Har du tänkt på vilka metoder som används för transport av föremål, på verktygens placering och hur lätta de är att komma åt, på möjligheterna att utföra arbetet sittande eller stående, eller på hur belysningen ser ut? Allt detta ingår i planeringen av en ergonomisk arbetsplats, och företag som har tagit hänsyn till dessa aspekter har kunnat förbättra produktiviteten betydligt.

Men god ergonomi innebär mer än att kunna justera möblerna på arbetsplatsen. För att kunna förbättra ergonomin måste man känna till arbetsprocessen från början till slut, men viktigast av allt är identifiera den anställdes behov och vilka krav jobbet ställer. Det lönar sig att förbättra arbetsmiljön och arbetsmetoderna eftersom det bidrar till att minska sjukfrånvaron och antalet olyckor, höjer kvaliteten i arbetet och ökar effektiviteten och produktionsvolymerna.  Anställda som arbetar i en trivsam miljö orkar mer och är mer produktiva.

Enligt en studie av universitetet i Warwick 2014 är anställda med låg arbetstillfredsställelse 10 procent mindre produktiva än genomsnittet, medan anställda med hög arbetstillfredsställelse är 12 procent mer produktiva än genomsnittet.

Goda arbetsinsatser varje dag

En ergonomisk arbetsplats gör att de anställda kan prestera på topp dag efter dag. I ergonomiska arbetsmiljöer är det tryggt och lätt att arbeta. Alla komponenter och verktyg är lätta att nå – man behöver inte böja sig eller sträcka ut armarna, vilket i sin tur ger mindre spänningar och obehag. Detta hjälper till att förhindra muskel- och skelettskador, som är ett problem för mer än en av fem personer i arbetsför ålder. Muskel- och skelettskador orsakade av dåligt utformade arbetsmetoder och arbetsställningar
är inte bara fysiskt påfrestande för de anställda utan orsakar också kostnader för företagen och samhället i stort
i form av sjukfrånvaro, arbetsoförmåga och minskad produktivitet.

Enligt beräkningar publicerade av finska Arbetshälsoinstitutet uppgår kostnaderna för sjukfrånvaro, invalidpensioner, arbetsolyckor och sammanhängande kostnader för vård och arbetsoförmåga till 40 miljarder euro i Finland.


Hur man gör arbetsplatsen mer ergonomisk

Treston har i 40 år varit en föregångare när det gäller att utforma ergonomiska möbler och arbetsmiljöer. Utgångspunkten för planering och implementering av våra arbetsstationer och arbetsmöbler är alltid den som utför arbetet och själva arbetsuppgiften. Ergonomiskt utformade arbetsmoment gör arbetet tryggare och höjer effektiviteten.

Vi har sammanställt våra erfarenheter i e-boken ”Öka produktiviteten med rätt ergonomi”. Ladda ner e-boken här

Med sina tydliga exempel visar e-boken hur man kan få till stånd en övergripande förbättring av ergonomin på arbetet.

 1. Identifiera utgångsläget och upprätta en plan
  Identifiera problematiska områden och processer, observera och diskutera med de anställda. Gör upp en plan för investeringarna och ta fram indikatorer för säkerhet, produktionsvolymer och effektivitet.
 2. Intervjua och iaktta
  Diskutera med de anställda och studera hur de arbetar och använder verktygen vid sina arbetsstationer, och hur de samarbetar med andra. Granska skiften och arbetsrotationen. Lär av historien och gå igenom olycksrapporterna.
 3. Samla trupperna
  Engagera alla berörda parter. Det leder i det långa loppet till snabbare beslutsfattande och genomförande. Förklara vilka fördelar förändringen medför för de anställda och företaget. Ergonomi kan skapa en verklig vinn-vinn-situation.
 4.  Se under ytan
  Tänk på följande när du väljer ergonomiska möbler och tillbehör för en arbetsstation:

* Innebär arbetet att man sitter ner, står upp eller både och?
Forskning visar att minnet, uppmärksamheten, inlärningen och den kognitiva förmågan som helhet förbättras av att man rör på sig, även i små mängder. För dem som mestadels arbetar sittande kan effektiviteten höjas om de får ett arbetsbord med elektrisk höjdjustering, så att de även kan stå upp och arbeta. En person som mestadels arbetar stående kan dra nytt av ett fotstöd och en pall.

* Är arbetsbordet lagom högt för den anställde och arbetsuppgifterna?
Rätt höjd för ett arbetsbord är normalt 60–75 cm för skrivarbete, och 75–110 cm för stående arbete. Det ska vara bekvämt att titta på skärmen, man ska kunna vila händerna och all utrustning ska vara nära till hands.  

* Vilken slags stol skulle vara bäst?
Stolen ska bland annat ge möjlighet att justera ryggstöd, höjd och lutning efter användarens storlek och arbetsskivans höjd.

* Hur påverkas arbetet av belysningen?
Bra belysning minskar hjärnas belastning vid informationsbearbetning och motverkar huvudvärk och trötthet. Vid monteringsarbete varierar den normala belysningsstyrkan mellan 300 och 1 000 lx.

 * Vilka verktyg krävs för arbetet?
Det är viktigt att placeringen av och avståndet till verktygen optimeras. Tunga verktyg kan föras till arbetsstationen med vagn eller så kan arbetsbordet förses med ett balansblock. Arbetsstationstillbehör med armar och bildskärmar kan anpassas efter olika användares behov.   

Om en anställd på en arbetsplats med tio anställda använder en minut mer per timme för att sträcka sig efter delar innebär detta: 10 personer x 220 dagar x 8 timmar x 1 minut => 36 arbetsdagar per år.

Vänta, produktinformation laddas…