Think Further Act Greener

Think Further Act Greener

På väg mot en koldioxidneutral morgondag

 

Trestons miljömål
Trestons miljömål

 

 

Vårt långsiktiga mål är att tillhandahålla 100 % koldioxidneutrala arbetsplatser

 

Treston-we care about planet

Vi bryr oss om planeten

Vi är den första leverantören av hållbara träbaserade bioplastlagringsalternativ för industrin. I framtiden siktar vi på att ersätta alla våra vanliga plastprodukter med bioplastalternativ. Treston strävar efter att erbjuda miljövänliga, koldioxidneutrala alternativ till alla fossilbaserade plastprodukter och delar. Vi har satt miljön som en prioritet, och vi utför åtgärder för att rädda planeten för kommande generationer. Våra högkvalitativa produkter kommer att hålla från en generation till en annan.

 

Treston we think about the environment

Think Further – Act Greener

Vi strävar efter att minimera miljöbelastningen i vår verksamhet som en del av en kontinuerlig förbättringsmodell. Vi strävar efter att främja miljötänkandet inom koncernen samt att öka hänsynen till miljöaspekter i allt beslutsfattande och alla handlingar.

Energi- och vattenförbrukningen i våra fabriker övervakas ständigt och de negativa effekterna på miljön minskas genom driftsoptimering. Värmen som genereras av våra maskiner används för uppvärmning av fabrikslokaler. Även vår vattenförbrukning har minskat avsevärt under de senaste åren. Plast- och stålavfallet som vi genererar återvinns till 100 procent och vi förordar miljövänliga alternativ vid inköp av maskiner. Dessutom kan metall-, plast- och aluminiumdelarna i våra produkter återvinnas i slutet av deras livslängd.

 

 

Ta en titt på hur historien om BiOX-produkterna började

 

 

Nytt träbaserat förnybart material för lådor

 

Think Further Act Greener_BiOX leaf

Det koldioxidneutrala materialet i Treston BiOX-lådorna är över 90% träbaserat förnybart material

Det koldioxidneutrala materialet i Treston BiOX-lådorna är över 90 % träbaserat förnybart material, rester från massaproduktionsprocessen och cellulosafibrer från hållbart förvaltade skogar. Kvaliteten såväl som utseendet och känslan på lådorna förblir desamma som med klassiska plastlådor. Treston har också lagringslösningar tillverkade till 100% av återvunnen plast.

 

 

Vänta, produktinformation laddas…