Stresstech

Kundberättelse

Stresstech Oy köper möbler för produktion och försäljning från Treston

Stresstech Oy, som tillverkar kvalitetskontrollutrustning, har samarbetat med Treston i årtionden. Treston har levererat möbler i form av arbetsplatser, skåp, verktygsvagnar och stolar till Vaajakoski. Det har fungerat så bra att Stresstech valt att inkludera ett arbetsbord som tillverkas av Treston i sin egen slutprodukt.

Stresstech Oy gets its production and sales furniture from Treston

Om man ser sig noga omkring i Stresstechs lokaler upptäcker man att många produkter kommer från Treston.  Treston har levererat ESD-möbler, arbetsplatser och ergonomiska stolar till produktionsanläggningarna. Stresstechs arbetsplatser för tyngre arbeten, lagerskåp, verktygsvagnar och ställ för maskinverktyg och andra verktyg är också från Treston. 

”Vi kan införskaffa allt vi behöver från ett och samma ställe. Det gör inköpen enklare”, säger Jouni Mäkelä, chef för sensoroch teknikavdelningen. Stresstech köper dock inte nya möbler särskilt ofta. ”Vi har gjort många förändringar i våra produktionsanläggningar genom åren. När vi behöver flytta om arbetsplatserna kan de enkelt modifieras för nya arbetsuppgifter”, fortsätter han.

Se hur Stresstechs försäljnings- och marknadschef Janne Suoknuuti beskriver samarbetet med Treston.

Stresstech uppskattar hållbara, pålitliga och anpassningsbara möbler.  Arbetsplatserna måste vara ergonomiska och kunna anpassas efter individen, och möjligheten att komplettera Trestons möbler med tillbehör som balansblock och belysning är helt klart en fördel. 

Det långa samarbetet som pågått i årtionden vittnar om en nöjd kund. Ett  ännu tydligare bevis på detta är det faktum att Stresstech har inkluderat arbetsbord från Treston som en del av sin egen slutprodukt.

Stresstech tillverkar mätinstrument för kvalitetskontroller av metalldelar. Företagets produkter är baserade på röntgendiffraktion, hålborrning och, som enda företag i världen, Barkhausenbrus. 

Det största kundsegmentet är bilindustrin, men Stresstech tillverkar även utrustning för bland annat flyg- och energiindustrin. Allt från programvaru- och instrumentutveckling till tillverkning av elektriska, elektroniska och mekaniska delar sker i Vaajakoski. 

Kärnan i Stresstechs verksamhet är produktionen av användarvänliga kvalitetsprodukter som är färdiga att använda. Därför går företaget ett steg längre än många av sina konkurrenter och erbjuder kunder som så önskar de möbler som krävs för att kunna använda Stresstechs utrustning.

Customer story: Stresstech doesn't stress with Treston
Jouni Mäkelä, Chef för sensor- och teknikavdelningen.

”Vi säljer ofta Trestons arbetsplatser och CPU-hållare tillsammans med vår utrustning. På det sättet får  kunden ett komplett paket, färdigt att installera, och behöver inte anskaffa möbler separat. Det är den mest
praktiska lösningen för våra kunder”, säger Jouni Mäkelä. Ett sådant upplägg kräver en pålitlig partner som kan leverera högkvalitativa produkter enligt
plan.

”Produkterna vi säljer måste förstås vara felfria och kunna levereras på överenskommen tid. Det är  anledningen till att vi också värdesätter smidig kundservice och leveranssäkerhet. Det gäller även om produkterna råkar skadas under transporten. Vi
har aldrig haft problem med att lösa reklamationer
med Treston.”

Stresstech säljer också en produkt som är integrerad i en arbetsplats från Treston. Röntgenmätstationen består av ett styrspår i en bordsskiva. Provet som mäts förflyttas längs spåret, och ett skyddsskåp med aluminiumstomme skyddar omgivningen från röntgenstrålarna. Mätmetoden kräver ett stadigt arbetsbord som klarar tung belastning, till exempel Trestons modulära Workshop arbetsplats med skiva i rostfritt stål. Workshop arbetsplats valdes ut som
plattform för mätinstrumentet i ett tidigt skede av produktdesignen.

”I vår bransch är det inte särskilt vanligt att sälja möbler i kombination med instrumenten. Vi vill dock betjäna våra kunder på bästa sätt och kunna erbjuda dem ett komplett paket”, säger Jouni Mäkelä, chef för sensor- och teknikavdelningen. Möblerna som levereras av Treston spelar en nyckelroll i detta samarbete.

”Arbetsplatsen har fungerat mycket bra. Framöver vill vi göra det enklare att justera höjden på den tunga arbetsstationen utan att stabiliteten påverkas. Vi kommer att lösa det tillsammans med Treston”, säger Jouni Mäkelä.

Kundcase: Stresstech Oy

Behov

  • Stresstech Oy behöver ergonomiska, justerbara möbler till sina kontor och produktionsanläggningar.
  • Möblerna måste kunna anpassas efter förändringar i produktionsanläggningarna och nya krav.
  • Arbetsplatserna och vagnarna ska tåla tuffa tag och samtidigt underlätta arbetet.
  • Produkterna måste vara av en sådan kvalitet att Stresstech kan sälja dem till sina egna kunder.

Lösning

  • Trestons fullt justerbara ergonomiska arbetsplatser och stolar uppfyller alla krav och håller länge.
  • Möblerna kan anpassas efter förändringar i produktionsanläggningarna. Dessutom bidrar Trestons belysning och balansblock till att arbetsplatserna kan användas i en rad olika produktionsanläggningar.
  • På Stresstech är man så nöjd att man har integrerat sitt röntgenmätningsbord med Trestons Workshop arbetsplats.
  • Leveranserna löper smidigt och eventuella reklamationer hanteras utan problem.
Vänta, produktinformation laddas…