testi

Offentliga tjänster och arkiv

De rätta möblerna för varje jobb

Den offentliga sektorn tillhandahåller en stor och mångskiftande grupp tjänster som samhället finansierar i syfte att exempelvis främja medborgarnas trygghet. Trestons ergonomiska och robusta arbetsmöbler passar utmärkt inom exempelvis räddningstjänsten. Förutom arbetsbord ingår också olika typer av hurtsar, vagnar och förvaringslösningar i produktsortimentet.

Diverse arkiveringslösningar, som bland annat används av museer, kan förverkligas med möbler från Treston. De gör det lättare att utnyttja utrymmet optimalt och att förvara var sak på sin plats där det är enkelt att hitta dem. Trestons hyllor och hyllsystem uppfyller de höga krav på kvalitet, bärkraft och hållbarhet som ställs på förvaringsutrymmen och arbetsplatser i offentliga lokaler. De anpassas enkelt och är också lätta att demontera, flytta och ställa upp någon annanstans.

Våra partner:
Helsingfors konstmuseum, Musikhuset, Mellersta Finlands räddningsverk i Jyväskylä, Malms begravningsplats, Böle polisstation, Finlands sjöhistoriska museum och Åbo landskapsarkiv

Vänta, produktinformation laddas…