Backstativ och ett Fifo-stativ

Backstativen står stadigt på plats och produkterna tydligt exponerade och lätta att se. Lagerlådorna för stativen beställs separat, färg och storlek väljs efter behov.  

  • Backstativ gör det enklare att förvara och använda delar
  • I BR-stativet lutar lådorna 20 grader för att exponera produkterna och locka till kö
Vänta, produktinformation laddas…