ESD furniture blog

Vilken typ av ESD-möbler är lämpliga för EPA-området? 14.7.2022 |

När ett golv eller en matta är på plats och jordad måste du fokusera på arbetsstationsmöbler. Alla möbler som används i ett EPA-område bör vara ESD-skyddade, särskilt möbler som är nära arbetsytan, dvs. platsen där komponenter eller annan elektronik hanteras.
ESD furniture image
Alla möbler i EPA måste jordas.


Är det svårt att skapa en ESD-miljö?

Att konfigurera en ESD-miljö är enkelt och okomplicerat. Ett ESD-skyddat område kan vara litet, till exempel en arbetsbänk. Eller så kan det vara stort, med hundratals arbetsbord. Båda områdena behöver dock samma procedurer, bara skalan är annorlunda.

Potentiella nivåer av ESD-möbler

I allmänhet begränsar ESD-standarden potentialerna till 5 000 volt/m och < 125 volt för "hotspots". Det är viktigt att kontrollera de potentiella nivåerna med korrekta mätningar. Enskilda åsikter är inte tillräckligt tillförlitliga.

ESD-arbetsbord

Det finns två typer av ESD-skyddade arbetsbord. När en arbetsbänk är halvledande genom sin struktur är ESD-skydd på plats så snart bordets fötter vidrör ett ESD-golv. Detta är väldigt lätt och enkelt. Andra bänkar kräver alltid ledningar till en gemensam punktjord.

Det är viktigt att kontrollera de potentiella nivåerna med korrekta mätningar. Enskilda åsikter är inte tillräckligt tillförlitliga

ESD-protected area example
Ett ESD-skyddat område kan vara litet, till exempel en arbetsbänk. Eller så kan det vara stort, med hundratals arbetsbord.

ESD-säkra arbetsbordstillbehör

Alla arbetsbordstillbehör som gör arbetsbänken fullt fungerande och ergonomisk utgör potentiella risker för ESDS-komponenter (elektrostatisk urladdningskänslig) och bör också vara ESD-skyddade. Till exempel hyllor, hurtsar och plastlådor.

Oavsett om det är en risk eller inte är analyser av produktkänslighet, tillverkningsprocess och spänningspotentialer/avstånd till känsliga komponenter nödvändiga. Detta är en av de viktiga frågor som ska tas upp i ESD-kontrollplanen.

ESD-säkra möbler som vagnar och stolar kan användas utan extra skydd om det finns ett ESD-golv eller mattaDet är väldigt smart att ha ESD-skyddade vagnar om man flyttar runt komponenter. Och glöm inte verktygen som används för att montera känsliga komponenter. De bör också vara ESD-säkra och kontrolleras och rengöras regelbundet.

ESD furniture accessories example
ESD-säkra möbler som vagnar och stolar kan användas utan extra skydd om det finns ett ESD-golv eller en matta.

Ett omfattande urval av ESD-skyddade möbler

Treston har decennier av erfarenhet av att utveckla, tillverka och leverera ESD-möbler. Alla våra industriella arbetsstationer finns i ESD-kompatibla versioner med ett elektriskt halvledande färgskikt. Vi levererar även industriella, ESD-kompatibla vagnar, hyllor, skåp, stolar, lampor och tillbehör.

Trestons ESD-säkra möbler 

  • ESD-arbetsbord
  • ESD-förvaringssystem
  • ESD-vagnar
  • ESD-hurtsar
  • ESD-belysning
  • ESD-arbetsstolar
  • ESD-tillbehör

Läs mer om ESD-möblerna


Vill du veta mer om ESD-skydd?

Treston Dowload ESD E-book

Ladda ner ESD e-boken nu

 

 

 

Vänta, produktinformation laddas…