Treston, packing and logistics

Packning och logistik

Logistik- och förpackningsindustrin har hela tiden press på sig att förkorta sina leveranstider samtidigt som allt större godsmängder kräver användning av smarta och effektiva metoder. Välorganiserade materialflöden och effektiva packningslösningar spelar en avgörande roll i planeringen av effektiv affärsverksamhet. Vid sidan av transport och lagring integreras ofta slutmontering, testning och packning i logistikkedjan.

Vi erbjuder produkter och lösningar som tillgodoser behoven hos även de allra mest krävande företagen. Alla möbler och lösningar från Treston har ergonomi som grund. I packningsmiljöer innebär detta att alla förpackningsmaterial ska finnas på armlängds avstånd och på rätt plats.

I en välplanerad packningsmiljö

  • går det snabbare att packa
  • minskar misstagen
  • förbättras säkerheten
  • underlättas skiftbyte
  • är det lättare att hålla ordning och reda
  • minskar stressen

Allt detta möjliggör effektivt arbete, hantering av större volymer och ökad lönsamhet.

Se våra produkter för förpackning och logistik.
Förpackningsprodukter

Våra partner:
FNAC Logistics, Hobby Hall, Itella

Vänta, produktinformation laddas…