Trestons ergonomiexpertis stärks

12.1.2019
Jonna Patama_Treston

Jonna Patama, produktgruppschef med ansvar för Trestons ergonomiska möbler, har valts in i styrelsen för Finsk ergonomiförening (ERY)*. ERY är en förening öppen för alla som tillämpar ergonomi i sitt arbete och för samfund som arbetar för att främja ergonomiskt kunnande. I år 2019 finns bland annat experter från Arbetshälsoinstitutet, Arbetarskyddscentralen, Regionförvaltningsverket, högskolorna och näringslivet med i styrelsen.

”Genom mitt arbete har jag i praktiken kunnat se hur ergonomi, arbetssätt och arbetsplanering genomförs i industriföretag. Det känns därför fantastiskt att som del av Finsk ergonomiförening få vara med och både öka medvetenheten om ergonomiska principer och att bidra till att de omsätts i praktiken ute i företagen. Jag tror att vi har mycket goda möjligheter att stärka förståelsen för vikten av ergonomi i det framtida arbetslivet i Finland", säger Jonna Patama.


* ERY har som mål att förmedla information om vad som händer på det ergonomiska området, att skapa kontakter mellan forskare, utvecklare och praktiker inom området samt att göra ergonomiska principer och deras praktiska användning kända för allmänheten. ERY strävar efter att främja forskning, utbildning och kommunikation inom området samt att stödja praktiskt ergonomiarbete. I sin verksamhet fokuserar föreningen på nationellt och internationellt utbyte av information om ergonomi samt på att bygga expertnätverk inom området. Föreningen följer med det internationella standardiseringsarbetet inom ergonomi och deltar i utvecklingen av nationell ergonomiutbildning (källa: http://www.ergonomiayhdistys.fi/yhdistys/)

Vänta, produktinformation laddas…