Quality and environment

Kvalitet och miljö

Kvalitet innebär mervärde

Vår verksamhet bygger på att både våra produkter och allt vårt arbete är av yppersta kvalitet. Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga tjänster och vår verksamhet är öppen och följer vårt certifierade kvalitetsledningssystem (ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015). Att säkerställa kvaliteten i verksamheten genom att rådfråga och sätta sig in i både interna och externa kunders behov är en del av de anställdas dagliga arbete. Vi skapar också mervärde för våra kunder världen runt genom kontinuerlig förbättring av verksamheten, personalutveckling samt ansvarsfullt miljö- och kvalitetsarbete.

Hänsyn till miljön i all verksamhet

Som del av en kontinuerlig förbättringsmodell strävar vi efter att minimera miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi vill främja miljötänkandet inom koncernen och öka hänsynstagandet till miljön i alla beslut och åtgärder.

Förbrukningen av energi och vatten i våra fabriker övervakas kontinuerligt och negativa miljöeffekter minskas genom optimering av verksamheten. Värmen som genereras av våra maskiner används för uppvärmning av lokalerna, och vattenförbrukningen har minskat betydligt de senaste åren.

Det plast- och stålavfall vi ger upphov till återvinns till 100 procent, och vi föredrar miljövänliga alternativ vid inköp av maskiner. Metall-, plast- och aluminiumdelarna i våra produkter kan dessutom återvinnas när de tjänat ut.

Vänta, produktinformation laddas…