Kvalitet och miljöansvar

Treston är en internationell leverantör till olika arbetsmiljöer och tillverkar möbler och utrustning för industriella och tekniska miljöer. Vårt mål är att, genom lönsam tillväxt, bli en ledande leverantör i Norden och en betydande leverantör i Europa. Genom kontinuerliga förbättringar av vår verksamhet, vidareutbildning av personalen, ett ansvarsfullt miljö- och kvalitetsarbete och riktade produkterbjudanden via många olika leveranskanaler siktar vi på att skapa långsiktiga kundrelationer i enlighet med koncernens långsiktiga tillväxtplan.

Verksamhetspolicy

Kvalitet

Viktiga hörnstenar för Trestons verksamhet är kontinuerlig förbättring, vidareutbildning av personalen och ansvarsfull global affärsverksamhet tillsammans med goda relationer med våra leverantörer.

Det kvalitetsinriktade arbetet, som handlar om att lyssna till och förstå de externa och interna kundernas behov, är en del av varje medarbetares dagliga verksamhet.

De viktigaste kvalitetsaspekterna är:

  • nöjda kunder
  • lönsamhet
  • överensstämmelse hos våra produkter
  • engagerad personal och arbete i enlighet med överenskomna arbetssätt
  • kontinuerlig förbättring

Miljö

Företagets mål och vårt krav gentemot våra leverantörer är att minimera miljöbelastningen, som en del av vårt arbete för kontinuerlig förbättring och ansvarsfull affärsverksamhet. Vi fokuserar på ökad kunskap om miljöfrågorna inom vårt företag och förbättrad förmåga att ta hänsyn till miljöaspekterna i alla beslut och inom alla verksamheter.